Нормативна база МТД

Заертаємо увагу, що адміністративна послуга з державної реєстрації (перереєстрації) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги надається Департаментом координації міжнародних програм Міністерства економічного розтитку і торгівлі України в електронному вигляді

Нормативно-правова база:

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_271/page#Text

Паризька декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325/2007#Text

Указ Президента “Про приєднання України до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги” N 325/2007 від 19 квітня 2007 р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80#Text

КМУ Розпорядження “Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки” N 1156-р від 3 вересня 2009 р.

Закони України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

 

Акти Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text

 1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1156-р «Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки»
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80#Text
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1075-р «Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями»
 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2011-%D1%80#Text
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 154 «Про Порядок організації роботи із підготовки та реалізації проектів Тwinning в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2007-%D0%BF#Text

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ»
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-2008-%D0%BF#Text
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2078-р «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу „Східне партнерство

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2078-2010-%D1%80#Text

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 841 «Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/841-2010-%D0%BF#Text

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1111 «Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного співробітництва ЄІСП
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2078-2010-%D1%80#Text
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 994 «Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2078-2010-%D1%80#Text

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994-2011-%D0%BF#Text

Акти Президента України

 1. Указ Президента України від 6 жовтня 2005 року № 1424/2005 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні»
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424/2005#Text
 3. Указ Президента України від 01 листопада 2003 року “Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238/2003#Text

Акти Верховної Ради України

 1. Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/26-19#Text

Акти Національного Банку України

 1. Постанова НБУ від 01.12.2014 № 758 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0758500-14

Міжнародні договори України у сфері міжнародної технічної допомоги:

США

 1. Угода між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_295#Text
 3. Угода між Урядом України між Урядом Сполучених Штатів Америки про здійснення програми “Корпус миру США в Україні” від 06.05.1992
 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_010#Text
 1. Угода між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_007#Text
 3. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері від 02.11.2000
 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_047#Text
  1. Угода між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї від 29.08.2005
  2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_138#Text
  3. Угода про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом США та Урядом України для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян(Додаткова угода №1 ; Додаткова угода №2 ; Додаткова угода №3)
  4. Угода про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні(Додаткова угода №1 Додаткова угода №2 ; Додаткова угода №3)

Канада

 1. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Канади стосовно канадської програми співробітництва від 24.10.1994.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_033#Text

Республіка Корея

 1. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Корея про грантову допомогу та технічне співробітництво від 20.10.2005 (ратифікована 26.07.2006, набрала чинності 20.10.2006).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410_014#Text

Туреччина

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14.11.2002 (ратифікована 18.09.2003, набрала чинності 17.10.2003).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_030#Text

Швейцарія

 1. Угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво від 13.10.1997 (ратифікована 14.05.1999, набрала чинності 09.06.1999).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756_001#Text

Королівство Нідерланди

 1. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво від 11.05.1998 (ратифікована 17.03.1999).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_002#Text

Великобританія

 1. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії стосовно технічної допомоги від 10.02.1993.
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_004#Text

Німеччина

 1. Рамкова угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29.05.1996 (ратифікована 24.01.1997) із змінами внесеними Додатковою угодою від 30.10.1997 (ратифікована 10.02.1998).
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276_730#Text

Швеція

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва від 29.08.2007 (ратифікована 04.06.2008).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752_051#Text

Японія

 1. Угода між Урядом України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу від 10.06.2004 (ратифікована 01.07.2004).
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392_024#Text

Італійська Республіка

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво від 13.03.2003 (ратифікована 25.11.2003, набрала чинності 19.11.2004).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_026#Text

Данія

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво від 09.11.2006 (ратифікована 18.04.2007, набрала чинності 03.07.2007).
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208_012#Text

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

 1. Рамкова угода щодо грантів технічної допомог між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 14 січня 1998 р. (ратифікована 13.05.1999).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_013#Text

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

 1. Рамкова угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду “Укриття” в Україні від 20.11.1997 (ратифікована 04.02.1998).
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004#Text

Програма розвитку Об’єднаних Націй (ПРООН)

 1. Угода між Урядом України та Програмою розвитку ООН (ПРООН) від 18.06.1993.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_400#Text

ЄС

 1. Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств від 27.10.2006 (набрала чинності 06.01.2009).
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_763#Text

ОБСЄ

 1. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОБСЄ щодо створення нової форми співробітництва від 13.07.1999 (ратифікована 10.02.2000).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_309#Text

Рада Європи

 1. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно застосування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу від 06.11.2006 (ратифікована 10.04.2008, набрала чинності 21.05.2008).
 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_775#Text

Королівство Норвегії

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегії про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему від 30.11.2012 (ратифікована 05.06.2013, набрала чинності 04.07.2013).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/578_023#Text

24.Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегії про технічне та фінансове співробітництво

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1969-viii

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

Нормативно-правова база з питань співробітництва з МФО

Інформаційно-довідкові матеріали щодо співробітництва з МФО

Допомога Європейського Союзу Нормативно-правова база з питань допомоги Європейського союзу

Інформаційно-довідкові матеріали щодо допомоги Європейського союзу

Міністерство соціальної політики

Міністерство освіти та науки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-05#Text

Національне агентство з питань державної служби:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2007-%D0%BF#Text

Щодо адміністрування податків:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page16#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_004#Text

Щодо реєстрації іноземців, які беруть участь у проектах МТД:

 • ЗУ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування та відповідне подання державної установи, підприємства чи організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги.
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року № 251 “Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983”.

Питання і відповіді щодо індексу забезпечення прозорості міжнародної допомоги у 2016 році