Межі та режими використання зон охорони пам’яток історії, археології та монументального мистецтва місцевого значення в м. Харків

текстова частина:

 

частина 1

частина 2

частина 3

 

Графічні матеріали:

 

Зони охорони пам`яток. Частина 1 (західна частина м. Харкова)

Зони охорони пам`яток. Частина 2 (східна частина м. Харкова)