Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує про початок прийому заявок на здобуття премії за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини у 2021 році

Премія за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (далі – Премія) присуджується фольклористам, етнографам, дослідникам, науковцям, збирачам-ентузіастам, фольклорним колективам, солістам (вокалістам, інструменталістам та танцюристам), майстрам-викладачам та керівникам дитячих творчих шкіл народних художніх промислів, які своєю діяльністю сприяють виявленню, фіксації, збереженню та популяризації етнокультурної спадщини та регіональних особливостей українського народу
Премія присуджується на конкурсних засадах щороку в грудні відповідно до Положення про премію за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 22.05.2017 № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 735/30603.
Кількісний склад учасників колективу, який претендує на здобуття Премії, не може перевищувати 10 осіб.
Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури та інформаційної політики України професійними творчими спілками та асоціаціями, закладами культури, закладами освіти і науки, культурно-мистецькими та громадськими організаціями.
На здобуття Премії до 01 жовтня 2021 року разом із супровідним листом подається у довільній формі клопотання про присудження Премії, до якого додаються:
– матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді фото, аудіо або відеозаписів (на електронних носіях інформації), друкованої продукції;
– ксерокопії рецензій та публікацій у засобах масової інформації;
– рекомендаційні листи (за наявності);
– характеристика та фотокартка претендента;
– копії документа, що посвідчує особу, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) претендента.
– згода на обробіток персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»)
Документи претендентів надсилаються на адресу Міністерства культури та інформаційної політики України: вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601
Контактні дані: (044) 235-23-78, відділ документообігу та контролю Міністерства культури та інформаційної політики України
Поділитися:

Залишити коментар