Закон України “Про туризм”

Закон України “Про курорти”

Про День туризму

Про підтримку розвитку туризму в Україні

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періоди…

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року

Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Від 26 січня 2018 року № 43 «Про утворення Координаційної ради з питань розвитку туризму при Харківській обласній державній адміністрації»