Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Указ Президента України “Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек”

Постанова Кабінету Міністрів Укрїни “Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні”

Розпорядження кабінету МіністрівУкраїни від 23.03.2016 № 219-р "Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”"
Наказ Міністерства культури і туризму України  від 05 грудня 2007 року № 75 «Про затвердження форм звітності N 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, 
централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери ...»

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275 "Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні"
Наказ Міністерсва культури і мистецтва України від 03.04.2007 № 22 "Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах"

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1398 "Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек"
Наказ Міністерства культури України від 15.10.2013 №983 "Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними 
закладами культури державної та комунальної форм власності"