Закон України “Про охорону культурної спадщини”

Закон України “Про охорону археологічної спадщини”

Закон України “Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації”

Закон України “Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи”

Закон України “Про ратифікацію Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої)”

Про День пам’яток історії та культури

Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму

Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання

Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток

Про затвердження Списку історичних населених місць України

Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним

Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини

Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів

Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним заповідником або тери…

Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника

Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток

Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історични…

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічн…

Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів

Наказ Міністерства культури і туризму України від   20 серпня 2007 року № 48 «Про затвердження форми звітності (адміністративні дані) № 1-ПКС (річна) «Звіт      про      нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» та Інструкції щодо її заповнення»

Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв України від 27 січня 2004 року № 30/10
 «Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам'ятках»

Наказ Міністерства культури і туризму України  від 05 грудня 2005 року № 900 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної
 спадщини як пам'ятки» 

Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв України від 13 травня 2004 року № 295/104 
«Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини»

 Наказ Міністерства культури і туризму України  від 04 серпня 2006 року № 636 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини»

Наказ Міністерства культури і мистецтв України Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30 листопада 2004 року № 231/806
 «Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів»

Наказ Міністерства культури України від 11 березня  2013 року № 158 «Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» (зі змінами)