Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини …

Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейног…

Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є де…

Про затвердження Положення про Музейний фонд України

Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва

Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у с…

Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних

Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галу…

Про затвердження переліку посад професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій

Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, надання матеріальної допомоги …

Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів

Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва

Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек

Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек

Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання

Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток

Про затвердження Списку історичних населених місць України

Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним

Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини

Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів

Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним заповідником або тери…

Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника

Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток

Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історични…

Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічн…

Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів

Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періоди…

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року

Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)